Buông xuống vạn duyên – Thầy Thích Trí Huệ

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thuyết pháp mới Khóa tu Phật thất của thầy Thích Trí Huệ

Tam giới: Giục giới, sắc giới và vô sắc giới.

buong xuong van duyen thay thich tri hueNội dung:  Tại chùa Pháp Tường (Khóa tu Phật thất lần thứ 19) thầy Thích Trí Huệ đã thuyết giảng bài pháp: Buông xuống vạn duyên

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

5 nhận xét

  1. Khách 16-02-2017 Reply
  2. Hằng 16-02-2017 Reply
  3. minh 17-02-2017 Reply
  4. Nguyễn thị hằng 17-02-2017 Reply
  5. Bảo anh, khoa 17-02-2017 Reply

Để lại nhận xét