Thành tựu Phật thân viễn ly khổ ách – Thầy Thích Trí Huệ

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thuyết pháp thầy Thích Trí Huệ

Chùa Huỳnh Long Cai Lậy tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ vesak, đã thỉnh thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng đề tài: Thành tựu Phật thân viễn ly khổ ách

chua huynh long cai lay tien giang

Tóm lại ý bài thuyết pháp thành tựu Phật thân viễn ly khổ ách

thanh tu phat than vien ly kho ach thay thich tri hueMình nhìn Phật tướng tốt đẹp nên mình đương nguyện chúng sanh – Nguyện cầu chúng sanh thành tựu Phật thân. Ai cũng được Phật thân, chứng vô tướng pháp. Phật thân là tướng bên ngoài. Vậy tâm Phật như thế nào, tướng Phật như thế nào mà sao chúng sanh lại nguyện cầu?

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Nguyên Long
Khách
Nguyên Long (đã có 14 nhận xét)

Nam mô a di đà Phật

leethij sen
Khách
leethij sen (đã có 2 nhận xét)

nam mô a di đà phật Con vô cùng biết ơn thầy

Như Liên
Khách
Như Liên (đã có 57 nhận xét)

Nam Mô A Di Đà Phật

Nguyễn phạm nhật Nam, Nguyễn phạm nhật Phúc
Khách
Nguyễn phạm nhật Nam, Nguyễn phạm nhật Phúc (đã có 18 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Nguyễn phạm nhật
Khách
Nguyễn phạm nhật (đã có 18 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Nguyễn thị Nguyệt Mai, Bảo Anh, Duy Anh(ken)
Khách
Nguyễn thị Nguyệt Mai, Bảo Anh, Duy Anh(ken) (đã có 18 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

trucgiangnguyen9889@gmail.com
Khách
trucgiangnguyen9889@gmail.com (đã có 48 nhận xét)

NAM MO A DI DA PHAT

Lê thị hương
Khách
Lê thị hương (đã có 38 nhận xét)

Nam Mô A Di Đà Phật

Nguyễn thị Thu Sương, Nguyễn thanh Xuân, Anh Khoa
Khách
Nguyễn thị Thu Sương, Nguyễn thanh Xuân, Anh Khoa (đã có 18 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Ám Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn thị Hằng, Nguyễn tuấn Khanh
Khách
Nguyễn thị Hằng, Nguyễn tuấn Khanh (đã có 18 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn thanh Tùng, Phạm thị thu Hà
Khách
Nguyễn thanh Tùng, Phạm thị thu Hà (đã có 18 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Nguyễn thị Sáu, nguyễn văn Sáu
Khách
Nguyễn thị Sáu, nguyễn văn Sáu (đã có 18 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Thành danh
Khách
Thành danh (đã có 6 nhận xét)

A Di Đà phat

ngothuanthien @gmail.com
Khách
ngothuanthien @gmail.com (đã có 115 nhận xét)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

wpDiscuz