Mảnh ruộng tâm – thầy Thích Trí Huệ

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thuyết pháp mới thầy Thích Trí Huệ

Tu là làm ruộng Phước Điền. Làm nuôi thân mà không nuôi tâm, mà tâm quyết định thân.

manh ruong tam thich tri hueTại chùa Linh Quang nhân khóa tu an lạc một ngày thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng bài pháp với chủ đề: Mảnh ruộng tâm

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

3 nhận xét

  1. PhamTan Huy 15-02-2017 Reply
  2. Nguyễn thị hằng 16-02-2017 Reply
  3. Bảo anh, khoa 16-02-2017 Reply

Để lại nhận xét