Điềm lành tối thượng (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ


Nhận pháp mới thầy Trí Huệ

Đức Phật dạy thái độ sống của người con Phật của chúng ta, thái độ sống hướng tới những điều chơn thiện, hướng tới những điều mang lại lợi ích cho mình và cho người thì trong kinh gọi là Điềm Lành.

Pháp thoại Điềm lành tối thượng

diem lanh toi thuong thay thich tri hueĐược thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Mai Sơn, P. Bình Trị Đông B quận Bình Tân

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Thuyết pháp 2018