Người Nào Nghiệp Nấy (hay lắm) – Thầy Thích Pháp Hòa


Nhận pháp mới thầy Pháp Hòa

Thuyết pháp Người Nào Nghiệp Nấy

nguoi nao nghjep nay thich phap hoa canadaĐược giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Pháp Giới Đạo Tràng Perth, Tây Úc

  • Hình ảnh
4.9

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Trần trung lưu
Khách
Trần trung lưu

Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu ni.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Côn Mạnh
Khách
Côn Mạnh

Nam Mô A Di Đà Phật.

Anonymous
Khách
Anonymous

Nam mô a di đà Phật

Phan Nho Khải
Khách
Phan Nho Khải

Nam Mô A Di Đà Phật

Lê Ngọc bảo Trinh
Khách
Lê Ngọc bảo Trinh

Nam mô A Di Đà Phật

Tuong Dao
Khách
Tuong Dao

Nam Mo A Di Da Phat

Pt Như Hương
Khách
Pt Như Hương

Nam Mô A Di Đà Phật

Thuyết pháp 2018