Bồ Tát Tại Gia 6, thầy Thích Pháp Hòa canada 2017

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thuyết pháp mới thầy Thích Pháp Hòa Tu Viện Trúc Lâm Canada

bo tat tai gia thich phap hoaNội dung: Tại Tu Viện Trúc Lâm (Địa chỉ: 11328-97ST Edmonton, Canada) thầy Thích Pháp Hòa đã thuyết giảng bài pháp: Bồ Tát Tại Gia 6

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

3 nhận xét

  1. Thai Vu 16-02-2017 Reply
  2. Phạm Thị Phương 18-02-2017 Reply
  3. Dang Hoa 23-02-2017 Reply

Để lại nhận xét