Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Kinh A Di Đà 2017

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Kinh

thay thich phap hoa tung kinh a di da 2017Tụng bởi Thầy Thích Pháp Hòa (Hiện đang là TT Tu Viện Trúc Lâm Canada)

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ (Hán dịch, nhà Dao Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch.)

NGHI THỨC TỤNG KINH A DI ĐÀ
1. CÚNG HƯƠNG
2. TÁN THÁN PHẬT
3. QUÁN TƯỞNG
4. TÁN LƯ HƯƠNG
5. CHÚ ĐẠI BI
6. NGHI THỨC SÁM HỐI
7. NGHI THỨC TRÌ TỤNG
BÀI TÁN LƯ HƯƠNG
Lư hương vừa ngút chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muông ngàn cõi xa
Lòng con kính ngưỡng thiết tha
Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma Ha Tát. [3 lần]
CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
Án Lam [7 lần]
CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP:
Tu rị Tu rị ma ha Tu rị Tu rị ta bà ha. [3 lần]
CHƠN NGÔN PHỒ CÚNG DƯỜNG:
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. [3 lần]
BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo [3 lần]
Lạy đấng tam giới tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Trì tụng Kinh A Di Đà
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cưú khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Bồ đề tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi Cực lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật [3 lần]

BÀI KỆ KHAI KINH
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ Tát Ma Ha tát [3 lần]

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Lethuytam
Khách
Lethuytam (đã có 9 nhận xét)

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phât

Hiep Hoa
Khách
Hiep Hoa (đã có 1 nhận xét)

Nam mo A Di DA PHAT

Bích Loan
Khách
Bích Loan (đã có 1 nhận xét)

Nam Mo A Di Đà Phật

Phạm quang cao
Khách
Phạm quang cao (đã có 1 nhận xét)

nam mô adi đà

Viên Thanh
Khách
Viên Thanh (đã có 1 nhận xét)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

wpDiscuz