Pháp Duyên – Thầy Thích Chân Tính 2018


Nhận pháp mới thầy Chân Tính

Phật sự chùa Hoằng Pháp 2018

phap duyen thay thich chan tinh 2018Tạo duyên lành bởi thầy Thích Chân Tính

Đánh giá
  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2018