Pháp Duyên – Thầy Thích Chân Tính 2018


Nhận pháp mới thầy Chân Tính

Phật sự chùa Hoằng Pháp 2018

phap duyen thay thich chan tinh 2018Tạo duyên lành bởi thầy Thích Chân Tính

Đánh giá
  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lăc Tôn Phật.

Thuyết pháp 2018