Pháp Duyên – Thầy Thích Chân Tính 2018


Nhận pháp mới thầy Chân Tính

Phật sự chùa Hoằng Pháp 2018

phap duyen thay thich chan tinh 2018Tạo duyên lành bởi thầy Thích Chân Tính

Đánh giá
  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Thuyết pháp 2018