Ca Sĩ Xuân Mai hát cúng dường Lễ Phật Đản


Nhạc Phật Giáo về Quán Thế Âm Bồ Tát

ca si xuan mai tai mile square parkCa sĩ Xuân Mai hát cúng dường Lễ Phật Đản tại Mile Square Park thuộc California, Hoa Kỳ

  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2018