Cận Tử Nghiệp và Thoại Tướng Vãng Sanh – Thầy Thích Đồng Thành


Một đề tài rất cần thiết giúp chúng ta rút ra một số kinh nghiệm cần thiết từ đó áp dụng làm sao để thành tựu trên con đường tu học

Nghe pháp thoại Cận Tử Nghiệp và Thoại Tướng Vãng Sanh

can tu nghiep va thoai tuong vang sang thay thich dong thanhĐược thầy Thích Đồng Thành chia sẻ tại Hiền Như Tịnh Thất bang California, đất nước Hoa Kỳ

  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Chinh
Khách
Chinh

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Thuyết pháp 2018