Tu là gì (khuyên nghe) – Thầy Thích Trí Huệ 2018


Nhận pháp mới thầy Trí Huệ

Tu là gì và tại sao phải tu? Tội là cái lỗi lầm mà mình đã tạo bằng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, mà chính nó bây giờ đã làm cản trở trên bước đường tu tập/

Pháp thoại Tu là gì?

tu la gi thay thich tri hue 2018Được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng chùa Pháp Vân, quận Tân Phú HCM nhân buỗi lễ sám hối hàng tháng.

  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
thangnguyen
Thành viên
thangnguyen

A di da phat

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Thuyết pháp 2018