Còn nhỏ tuổi có được thờ tượng Phật – Thầy Thích Trí Huệ


Nhận pháp mới thầy Trí Huệ

Dạ thưa thầy năm nay con 35 tuổi, con rất thích thỉnh Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tượng về nhà để con thắp nhang niệm Phật trước ngài để nhắc nhở lòng mình tu tập nhưng có người cho rằng không nên vì con còn nhỏ tuổi.

Giải đáp – Còn nhỏ tuổi có được thờ tượng Phật

con nho tuoi co duoc tho tuong phat thay thich tri hueThầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bình Quang

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018