Tôi biết tâm tôi An hay Bất An – Thầy Thích Minh Niệm


Nhận pháp mới thầy Minh Niệm

An hay Bất an không phải là vấn đề mà biết hay không mới là vấn đề.

Pháp thoại Tôi biết tâm tôi An hay Bất An

toi biet tam toi hay bat an thay thich minh niemThầy Thích Minh Niệm thuyết giảng khóa tu sống tỉnh thức tại Tu Viện Khánh An quận 12

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018