Để con lấy người khác đạo có tội không – Thầy Thích Trí Huệ


Nhận pháp mới thầy Trí Huệ

Cưới vợ cho con là đạo Công Giáo? Nguyện hồi hướng cho người khác đạo có được không? Làm từ thiện cho người khác biết thì có bị mất phước không?

Vấn đáp – Để con lấy người khác đạo có tội không

de con lay nguoi khac dao co toi khong thay thich phuoc tienThầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Lộc Thọ thành Phố biển Nha trang

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018