Thọ Bồ Tát Giới mà không thực hiện được – Thầy Phước Tiến


Nhận pháp mới thầy Phước Tiến

Nếu Thọ Bồ Tát Giới mà không thực hiện được thì mang tội gì?

tho gioi bo at ma khong thuc hien duoc thay phuoc tienThầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại lễ cầu nguyện Quốc Thái Dân An chùa Bảo Ngạn

  • Âm thanh
  • Hình ảnh
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018