Thường Tùy Phật Học – Thầy Thích Pháp Hòa


Nhận pháp mới thầy Pháp Hòa

Thường Tùy Phật Học là gì? Nghĩa là chúng ta thường thường theo Phật mà học cái hạnh của ngài, chúng ta thường nghĩ cái hạnh gì cao xa lắm nhưng nó rất đơn giản.

Có một cái hạnh khác, Đức Phật xin các thầy chỉ lỗi cho tôi. Cái này khó

Pháp thoại Thường Tùy Phật Học

thuong tuy phat hoc thay thich phap hoaThầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Hội Trường Norcross, GA ngày 20-5-2018

Đánh giá
  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018