Pháp-Thoại – Thượng tọa Thích Trí Thoát


Nhận pháp mới thầy Trí Thoát

Chủ đề bài giảng Pháp-Thoại

phap thoai thay thich tri thoat canadaThuyết giảng bởi thầy Thích Trí Thoát (hiện đang là trụ trì chùa Linh Sơn – Canada) tại Hiền Như Tịnh Thất, miền bắc California, đất nước Hoa Kỳ

  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018