Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Thọ Học, Nhân Học ký thứ 9 – Thầy Thích Thiện Xuân


Nhận pháp mới thầy Thiện Xuân

Thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

pham tho hoc vo hoc nhan ky thay thich thien xuanPhẩm Thọ Học, Vô Học Nhân Ký được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, CALI USA

  • Hình ảnh
  • Âm thanh
4.4

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018