Cách Phân Biệt giữa Tu Sĩ và Giới Tử lúc Phủi Tóc – Thích Pháp Hòa


Nhận pháp mới thầy Pháp Hòa

Vấn đáp – Cách Phân Biệt giữa Tu Sĩ và Giới Tử lúc Phủi Tóc

Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ trong khóa tu gieo duyên 7 ngày tại Tu Viện Tây Thiên Westlock AB, Canada

cach phan biet giua tu si va gioi tu luc phui toc

Đánh giá
  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018