Phật tử và những điều lưu ý – Thầy Thích Pháp Hòa


Nhận pháp mới thầy Pháp Hòa

Chủ đề Phật học, Phật tử và những điều lưu ý

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên Westlock Canadaphat tu va nhung dieu luu y thay thich phap hoa

Hồi hướng (phần 4)

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018