Không thừa nhật Diệu Pháp Liên Hoa – Thầy Thích Trí Huệ


Nhận pháp mới thầy Trí Huệ

Tại sao Không thừa nhật Diệu Pháp Liên Hoa

Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng Phúc Duyên Ngọc Duyên, Đức Quốc khong thua nhan dieu phap lien hoa

Chúng ta chỉ có đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi?

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 18-10-2018 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2018