Biết Sống An Vui (ý nghĩa) – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học Biết Sống An Vui

Bài pháp thoại Biết Sống An Vui do thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật một ngày an lạc tại Tu Viện Tường Vân huyện Bình Chánh, ngày 3.6.2018

Đến với Đạo Phật nhằm để tạo dựng cho mình có được cuộc sống an vui ngay trong hiện tại.

Biết sống, muốn được an vui là phải thấp sáng tâm trí tuệ của chính mình.

Ngoài đời, họ kiếm chữ vui nhưng thiếu chữ an… Mời nghe tiếp