Danh mục: HT Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp hay nhất của hòa thượng Thích Thanh Từ được tổng hợp lại một cách nghiêm túc theo từng chủ đề thiết thực ý nghĩa nhất và bạn có thể tải mp3 về

Thiền của Phật giáo – HT Thích Thanh Từ

Nghe hòa thượng Thanh Từ thuyết giảng Thiền của Phật giáo

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe – HT Thích Thanh Từ

Nghe hòa thượng Thanh Từ thuyết giảng Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe

Đạo Phật là đạo Từ Bi – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Nghe thầy Thích Thanh Từ giải thích Đạo Phật là đạo Từ Bi là thế nào? HT Thích Thanh Từ giảng – Ai tu theo Phật đều biết rõ, Phật là đấng Đại Từ Đại Bi Từ là ban vui. Bi là cứu khổ. Mà cách ban vui sướng khổ này nhiều lối chứ không phải một cách thôi. Bởi vì các việc làm lợi ích cho chúng sinh mà không có lòng từ bi thì không ai làm được…