Danh mục: Thích Chân Tính

Thuyết pháp mới nhất của thầy Thích Chân Tính, đầy đủ tất cả các bài giảng trước đó đến nay. Luôn có mp3 pháp âm để tải về nghe.

Lá thư đòi T… Tiền – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Chia sẻ pháp thoại Lá thư đòi T…  của thượng tọa Thích Chân Tính tại Thất chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn Thầy chuyển từ Củ Chi về chùa Hoằng Pháp và tiếp tục nhập thất. Thầy chưa ra thất, chưa tiếp xúc với Phật tử cũng như làm các việc Phật Sự. Thầy đã đọc xong bộ Kinh Tạng Nikaya Có một cô Phật tử gửi thầy 1 lá thư TIỀN

Niềm tin chân chính – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Chia sẻ pháp thoại Niềm tin chân chính của thượng tọa Thích Chân Tính tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn Nhóm tình nguyện viên Hộ Pháp.

Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản VESAK 2019 tại chùa Hoằng Pháp

Video công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản VESAK 2019 tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh Thầy trụ trì Thích Chân Tính

Chim con chết đói – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Pháp thoại Chim con chết đói của thầy trụ trì Thích Chân Tính Chia sẻ nhân quý Phật tử về chùa Hoằng pháp tu khóa tu Em về bên Phật

Lễ cầu an đầu năm – Thầy Thích Chân Tính 2019

Pháp thoại Lễ cầu an đầu năm 2019 được thầy Thích Chân Tính chia sẻ vào ngày rằm tháng giêng năm kỷ hợi tại nơi thượng tọa nhập Thất cuối năm 2018

Cuộc đời tu hành của Thầy Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp

Pháp thoại Cuộc đời tu hành của thầy trụ trì Thích Chân Tính Chia sẻ nhân quý Phật tử về chùa Hoằng pháp tu niệm Phật một ngày

Hãy bỏ gai lấy vàng – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Pháp thoại Hãy bỏ gai lấy vàng được thầy trụ trì Thích Chân Tính chia sẻ vào ngày rằm tháng giêng năm kỷ hợi tại nơi thượng tọa nhập Thất

Chùa Hoằng Pháp đón xuân Kỷ Hợi 2019 khi không có thầy Chân Tính

Hơn 20 năm trước thầy có phát nguyện nếu có sống tới 60 tuổi thầy sẽ tạm dừng mọi Phật sự nhập thất để đọc Tam Tạng Kinh Điển và thầy trụ trì Thích Chân Tính đã thực hiện lời nói đó. Video là chùm hình ảnh đẹp về Chùa Hoằng Pháp đón xuân Kỷ Hợi 2019 Thầy trụ trì Thích Chân Tính gửi lời chào năm mới Kỷ Hợi 2019

Lời chào năm mới Kỷ Hợi 2019 của thầy Thích Chân Tính

Thầy trụ trì Thích Chân Tính gửi lời chào năm mới Kỷ Hợi 2019 trân trọng nhất tới Chư Tăng Ni và quý Phật tử về tham dự lễ đón giao thừa tại chùa Hoằng Pháp Hơn 20 năm trước thầy có phát nguyện nếu có sống tới 60 tuổi thầy sẽ tạm dừng mọi Phật sự nhập thất để đọc Tam Tạng Kinh Điển… mời nghe tiếp

Gửi lời chào tạm biệt – Thầy Thích Chân Tính

Thầy trụ trì Thích Chân Tính Gửi lời chào tạm biệt Trước hết thầy xin sám hối về sự nhập thất của thầy quá bất ngờ, không thông báo cho đại chúng biết. Hơn 20 năm trước thầy đã có lời phát nguyện, hơn 60 tuổi thầy sẽ tạm dừng mọi Phật sự để nhập thất đọc tam tạng kinh điển. Mời quý vị thiện hữu nghe tiếp.