Danh mục: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Toàn bộ bài thuyết pháp của hòa thượng làng mai tức là sư ông Thích Nhất Hạnh. Chúng ta thường gọi là thầy Thích Nhất Hạnh. Là một vị thiền sư nổi tiếng

Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam 2017 – Lưu trú nơi ngài xuất gia

Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam 2017 – Ba lần trước vào năm 2005, 2007 và 2008 Sau 6 ngày tịnh dưỡng tại Đà Nẵng khi thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam cùng với đại diện tăng thân Làng Mai khắp nơi về thăm và lưu trú tại Chùa Từ Hiếu, chốn tổ thiêng liêng, nơi ngài được xuất gia, trở thành bậc chân sư, cách đây 75 năm. Khi rời khỏi chuyên cơ, Thầy bảo thị giả đỡ Thầy đứng dậy để hai chân được tiếp xúc với Đất Mẹ trên quê hương mình. Đó là điều đã khiến ... Xem thêm

Thiền sư Nhất Hạnh về lưu trú tại tổ đình Từ Hiếu Cố Đô Huế 2017

Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam 2017 – Ba lần trước vào năm 2005, 2007 và 2008 Sau 6 ngày tịnh dưỡng tại Đà Nẵng, vào lúc 18:40 ngày 3-9-2017 (nhằm 13-7 Đinh Dậu), chỉ còn 2 ngày nữa là đến đại lễ Vu-lan đền đáp bốn ân lớn theo Phật giáo Đại thừa, thiền sư Nhất Hạnh cùng với đại diện tăng thân Làng Mai khắp nơi về thăm và lưu trú tại Chùa Từ Hiếu, chốn tổ thiêng liêng, nơi ngài được xuất gia, trở thành bậc chân sư, cách đây 75 năm. Dù không được thông ... Xem thêm