Đạo Phật là đạo Từ Bi – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Nghe thầy Thích Thanh Từ giải thích Đạo Phật là đạo Từ Bi là thế nào?

HT Thích Thanh Từ giảng – Ai tu theo Phật đều biết rõ, Phật là đấng Đại Từ Đại Bi

Từ là ban vui. Bi là cứu khổ. Mà cách ban vui sướng khổ này nhiều lối chứ không phải một cách thôi. Bởi vì các việc làm lợi ích cho chúng sinh mà không có lòng từ bi thì không ai làm được…