Khơi dậy tình yêu thương đích thực – Thầy Minh Niệm 30.11.2019

Nghe pháp thoại Khơi dậy tình yêu thương đích thực do thầy Thích Minh Niệm chia sẻ tại Khách Sạn TTC Premium Cần Thơ (Hội trường Lotus, tầng 1)