Nhẹ gánh lo âu, vui mà sống – Thầy Thích Chánh Định

Pháp thoại Nhẹ gánh lo âu, vui mà sống

Thầy Thích Chánh Định thuyết giảng khóa tu Bát Quan Trai tại Tịnh Xá Lộc Uyển quận 6 

Sanh ra trên đời ai ai cũng có nỗi lo, người thì lo ít, người thì lo nhiều. Có người lo đến mức độ Âu, Sầu khổ. Qua đó, thầy giới thiệu vài phương pháp Lo mà không âu. Vì có những việc đáng lo thì lại không lo bằng cách nào, mà không đáng lo thì lại lo ráo riết.