Tâm thần hay thiên tài? Đặng Lê Nguyên Vũ qua góc nhìn y khoa

Trường hợp Đặng Lê Nguyên Vũ qua góc nhìn y khoa, Tâm thần hoang tưởng hay tài năng xuất chúng? Chương trình sức khỏe với BS Wynn Huỳnh Trần (đến từ tổ chức y khoa phi lợi nhuận vietmd.net, một tổ chức giúp đỡ bệnh nhân và đào tạo bác sỹ tại Hoa Kỳ).