Tiền nhiều để làm gì, hãy Tha Thứ Cho Nhau

Bài pháp Hãy Tha Thứ Cho Nhau được thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại Chùa Tiên Châu, TP Vĩnh Long

Trích: Có ai không thích sài tiền, tiền nhiều để làm gì? Chỉ có 2 người không thích sài tiền, đó là nằm trong bụng mẹ và nằm trong quan tài.

Tiền làm cho con người không còn phấn trấn, tiền làm cho con người nhu nhược, quay mặt quay lưng, giải đãi biến lườn, không còn thanh tịnh thuần hậu… Tiền làm thay đổi tánh tình không biết bao nhiêu con người… Mời nghe tiếp