Trang nghiêm tự thân – Thầy Thích Chánh Định

Chủ đề Phật học Trang nghiêm tự thân

Thầy Thích Chánh Định thuyết giảng khóa tu an lạc lần thứ 399 chùa Phổ Quang quận Tân Bình HCM 

Mục đích trình bày pháp thoại: Phật tử nào chưa có niềm tin về Tam Bảo được phát khởi niềm tin, ai có niềm rồi thì niềm tin càng thêm tăng tiến. Hiểu được giá trị đích thực của việc Trang nghiêm tự thân để từ đó tiến bước trên con đường tu tập.