Trời kêu ai nấy dạ – Thầy Thích Trí Huệ 2021

Nghe pháp thoại Trời kêu ai nấy dạ – Thầy Thích Trí Huệ 2021

Quý vị Phật tử thường hay nói câu “Trời kêu ai nấy dạ” nhưng quý vị lại hiểu câu này mang tính định mệnh. Câu này không phải trong Phật pháp mà là trong dân gian. Bởi vì người ta quan sát trong dân gian người đã bệnh sắp chết, muốn sống sống cũng không được… Mời quý vị nghe tiếp.