Chuyên mục: Thích Nhật Từ

chanh tu duy thay thich nhat tu

Chánh Tư Duy

Pháp âm video Chánh Tư Duy Giảng sư: thầy Thích Nhật Từ Địa điểm thuyết giảng: chùa Giác Ngộ Bạn cần Đăng Nhập hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.
Thuyết pháp 2019