Danh mục: Thích Nhật Từ

chanh tu duy thay thich nhat tu

Chánh Tư Duy

Pháp âm video Chánh Tư Duy Giảng sư: thầy Thích Nhật Từ Địa điểm thuyết giảng: chùa Giác Ngộ Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi …
Thuyết pháp 2019