Danh mục: Thích Trí Huệ

Duyên và sự

Pháp âm video: Duyên và sự được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Giác Huệ Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… …
Thuyết pháp 2019