2 quả núi to nhất là sanh tử – Thầy Thích Trí Huệ

Chủ đề Phật học: 2 quả núi to nhất là sanh tử

2 qua nui to nhat la sanh tu (thay thich tri hue)Tu quan trọng nhất là cái Tâm, còn quan niệm thì tùy góc nhìn mỗi người khác nhau (kiến giải – từ những góc nhìn khác nhau nên có những nhận định khác nhau)

Khi còn sống có tiền, giữ tiền rồi khi mất đi, tâm luyến tiếc vì không mang được nó ra đi theo cùng. Mà tâm luyến tiếc là một trong những tâm phiền não

Khi còn sống sắc đẹp quan trọng, cả cuộc đời chăm lo sắc đẹp rồi khi mất đi bỏ nó trong hủ cốt rồi đậy lại.

Khi còn sống sự nghiệp quan trọng rồi khi nhắm mắt ra đi người khác cũng lên thế mình.

Do đó, đời sông này tâm an lạc là quan trọng nhất. Đối với tu tập thì tâm giác ngộ còn quan trọng hơn. Rồi sau khi chết đi, niết bàn là cái quan trọng nhất.

Pháp thoại được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Trúc Lâm  bang Illinois, USA

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019