Bừng tỉnh cơn mê – Thầy Thích Trí Huệ

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thuyết pháp mới ở JAPAN thầy Thích Trí Huệ

bung tinh con me thich tri hueChùa lớn, tu đông người hoặc đầy đủ cơ sở vật chất là lý do tu hành Đắc Đạo? Khả năng con người có thể làm được mọi điều như ý nếu biết chữ ĐẠO.

Tại TP KOBE tỉnh HYÔGO Nhật Bản thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng bài pháp: Bừng tỉnh cơn mê

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Nguyễn thanh Tùng, Phạm thị thu Hà
Khách
Nguyễn thanh Tùng, Phạm thị thu Hà (đã có 436 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyễn thị nguyệt mai, Bảo Anh, Duy Anh(ken)
Khách
Nguyễn thị nguyệt mai, Bảo Anh, Duy Anh(ken) (đã có 436 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Nguyễn Thị thu Sương, Nguyễn thanh Xuân, Khoa
Khách
Nguyễn Thị thu Sương, Nguyễn thanh Xuân, Khoa (đã có 436 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Su Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Khanh
Khách
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Khanh (đã có 152 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bỏn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn văn Sáu
Khách
Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn văn Sáu (đã có 152 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn Phạm nhật nam, Nguyễn phạm nhật phúc
Khách
Nguyễn Phạm nhật nam, Nguyễn phạm nhật phúc (đã có 152 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Nguyen bich hanh
Khách
Nguyen bich hanh (đã có 44 nhận xét)

NAM MO A DI DA PHAT.

Nguyen Hong
Khách
Nguyen Hong (đã có 67 nhận xét)

Nam mo a di da phat

Đỗ Thị Lệ Thuý
Khách
Đỗ Thị Lệ Thuý (đã có 203 nhận xét)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT !

Vân đoàn
Khách
Vân đoàn (đã có 13 nhận xét)

Nam mô a di đà phật

Hung ngoc nguyen
Khách
Hung ngoc nguyen (đã có 68 nhận xét)

Nam mô a di đà Phật

wpDiscuz