Dòng nghiệp lực – Thầy Thích Trí Huệ giảng TP Nha Trang

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thuyết pháp mới ở Nha Trang thầy Thích Trí Huệ

dong nghiep luc thich tri hueSống thế giới Ta Bà có một cái chi phối chính mình, không phải Thần Linh mà cũng chẳng là ai chi phối mình. Mà có 1 cái gọi là DÒNG NGHIỆP. Nghiệp nó có sức mạnh nên mới có khả năng chi phối nên gọi là nghiệp lực.

Tại chùa Lộc Thọ thành Phố Nha Trang thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng bài pháp: Dòng nghiệp lực

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Nguyễn Thị nguyệt Mai, Bảo Anh, Duy Anh(ken)
Khách
Nguyễn Thị nguyệt Mai, Bảo Anh, Duy Anh(ken) (đã có 87 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Nguyễn Thanh Xuân,Nguyễn thị Thu Sương, Khoa
Khách
Nguyễn Thanh Xuân,Nguyễn thị Thu Sương, Khoa (đã có 87 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn Tuấn Khanh,Nguyễn thị Hằng
Khách
Nguyễn Tuấn Khanh,Nguyễn thị Hằng (đã có 87 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn Phạm nhật Nam, Nguyễn phạm nhật Phúc
Khách
Nguyễn Phạm nhật Nam, Nguyễn phạm nhật Phúc (đã có 152 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Nguyễn thị Sáu, Nguyễn văn Sáu
Khách
Nguyễn thị Sáu, Nguyễn văn Sáu (đã có 436 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đai từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy

Nguyễn thanh Tùng, Phạm thị thu Hà
Khách
Nguyễn thanh Tùng, Phạm thị thu Hà (đã có 436 nhận xét)

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ

Huỳnh Phượng
Khách
Huỳnh Phượng (đã có 1 nhận xét)

Nam mô A Di Đà Phật

Hung ngoc nguyen
Khách
Hung ngoc nguyen (đã có 68 nhận xét)

Nam mô a di đà Phật

A.Trọng
Khách
A.Trọng (đã có 23 nhận xét)

Nam mô a di Đà phật

Nguyễn văn ngọc
Khách
Nguyễn văn ngọc (đã có 11 nhận xét)

Nam mo a di đa phat

Đỗ Thị Lệ Thuý
Khách
Đỗ Thị Lệ Thuý (đã có 203 nhận xét)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT !

wpDiscuz