Phật dạy ta tu (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ


Nhận pháp mới thầy Trí Huệ

Muốn thành Phật thân này đâu dễ
Phải ra đi nơi bể rừng tàn
Của ức tiền vợ đẹp cảnh dang sang
Bao nhung gấm tọa đàm rồi cũng mất
Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất
Bình an khang là báo vật trân châu
Trầm ngâm đi để bước qua cầu
Nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được

Nghe pháp thoại Phật dạy ta tu

phat day ta tu thay thich tri hueĐược thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Thanh Quang tỉnh Trà Vinh

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Dieu Hanh
Khách
Dieu Hanh

THAY GIANG NHAN QUA NGHIEP BAO NGHE..SO QUA THAY OI!!! NHUNG QUA DO PHAT TU MOI TINH GIAC TA BA KHO.. TA BA LAM KHO!! NAM MO A DI DA PHAT.

Thuyết pháp 2018