Mấy Lời Nhắn Nhủ 1 – Thầy Thích Pháp Hòa

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thuyết pháp mới ở Canada Thầy Thích Pháp Hòa

may loi nhan nhu thay thich phap hoa giang phan 1Tại Tu Viện Tây Thiên Westlock County Canada trong khóa tu xuất gia gieo duyên thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng bài pháp: Mấy Lời Nhắn Nhủ – Phần 1

Lưu ý: Nghe pháp từ phút thứ 8.

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Thanh Lương
Khách
Thanh Lương (đã có 7 nhận xét)
Nam mô A Di Dà Phật- Nam mô A Di Đà Phật- Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật- Nam mô A Di Đà Phật- Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật- Nam mô A Di. Đà Phật- Nam mô A Di Đà Phật Nguyện cho con có đầy đủ duyên lành để được tham dự khoá tu xuất gia gieo duyên,tạo qủa lành cho kiếp vị lai con được xuất gia tu hành tinh tấn theo đúng chánh pháp của Đức Như Lai, sớm được vãng sanh Tinh Độ… Read more »
wpDiscuz