Chủng tử là gì – Thầy Thích Pháp Hòa


Nhận pháp mới thầy Pháp Hòa

Vấn đáp – Chủng tử là gì?

chung tu la gi thay thich phap hoaThuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa

  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Thuyết pháp 2018