Gieo Duyên Với Phật – Thầy Thích Thiện Tuệ 2018


Nhận pháp mới thầy Thiện Tuệ

Pháp thoại Gieo Duyên Với Phật

gieo duyen voi phat thay thich thien tue 2018Được giảng bởi thầy Thích Thiện Tuệ trong khóa tu ngày an lạc tại đạo tràng chùa Trúc Am thành phố Hải Phòng

Đánh giá
  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2018