Lễ Quy Y Tam Bảo (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát


Nhận pháp mới thầy Trí Thoát

Giải thích chi tiết về năm giới khi phát tâm Quy Y

Video phát lại Lễ Quy Y Tam Bảo

le quy y tam bao thay thich tri thoatThầy Thích Trí Thoát tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte California, đất nước Hoa Kỳ

 

  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2018