Sám hối còn bị quả báo và có hết tội không – Thầy Thiện Tuệ 2018


Nhận pháp mới thầy Thiện Tuệ

Sám hối trước nhất là mình bị cái lỗi gì đó thì phải cảm thấy ăn năn hối lỗi trước cái đã, bước 2 là nguyện hứa không phạm cái lỗi đó nữa.

Bài pháp thoại Sám hối còn bị quả báo và có hết tội không

sam hoi con bi qua bao va het toi khong thay thich thien tueThầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bùi Bửu, Dĩ An tỉnh Bình Dương ngày 6-5-2018

Đánh giá
  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Thuyết pháp 2018