Sinh viên Y khoa có tạo nghiệp sát khi thực hành – Thích Nhật Từ


Nhận pháp mới thầy Nhật Từ

Giải đáp Sinh viên Y khoa có tạo nghiệp sát khi thực hành

Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng sinh vien y khoa co tao nghiep sat khi thuc hanh

Học phải đi đôi với thực hành, có những trường hợp không thể tránh khỏi đó là Nạo Phá Thai, công việc ấy không ai trong chúng con muốn thì việc làm đó có mang tội sát sinh hay không?

Đánh giá
  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018