Ăn mặn nói ngay, Ăn chay nói dối – Thích Thiện Tuệ


Nhận pháp mới thầy Thiện Tuệ

Giải đáp câu nói Ăn mặn nói ngay, Ăn chay nói dối

Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng an man noi ngay an chay noi doi

Ăn chay mà nghe câu này đụng chạm lắm đó nha! Nếu hiểu theo nghĩa đen thì khuyên quý Phật tử nên ăn mặn? Nghĩa của câu này nói cho người ăn chay để cảnh tịnh họ, ăn chay mà không đúng nghĩa ăn chay. Nhiều người chưa hiểu Phật pháp, cứ nghĩa ai mà ăn chay trường thì họ thánh thiện lắm… Mời nghe tiếp

Đánh giá
  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018