Cúng dường trai tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho Cha Mẹ


Nhận pháp mới thầy Thiện Tuệ

Giải đáp Cúng dường trai tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho Cha Mẹ

Làm từ thiện, cúng trai tăng để hồi hướng Cha Mẹ, thì phải xem Cha Mẹ sinh ở cảnh giới nào? Nếu sinh lên cõi trời rồi, hoặc tái sanh làm người, hoặc bị ác nghiệp nào đó xuống địa ngục, hoặc tái sinh làm súc sanh thì phước đó Cha Mẹ không nhận được. cung trai tang hoi huong cong duc cau sieu cho cha me

Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Long Thành tỉnh Vĩnh Long

Đánh giá
  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018