Thế nào là Phật tử thuần thành – ĐĐ Thích Pháp Hòa


Nhận pháp mới thầy Pháp Hòa

Vấn đáp: Thế nào là Phật tử thuần thành

Có phải đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, thọ Bồ Tát giới, lúc nào cũng ngồi trên… mà gọi là Phật tử thuần thành đâu. the nao la phat tu thuan thanh thich phap hoa

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Chánh Giác Toronto, Canada

  • Âm thanh
  • Nội dung
5.0

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2018