3 hạng người tu – Thích Chân Tính 2018

Chủ đề Phật học: 3 hạng người tu

3 hang nguoi tu (thay thich chan tinh 2019)Tu là sửa là làm mới lại ba nghiệp thân khẩu ý. Trước đây, ý của mình còn tham sân si, lời nói mình còn nhiều ác khẩu vọng ngữ đâm thọc, uống rượu. Và thân của mình thì sát sanh trộm cắp tà dâm khiến cho thân tâm mình không còn dễ thương, tạo thêm nhiều tội lỗi…

Ngày 9-12-2018 quý Phật tử về chùa Hoằng pháp tu niệm Phật một ngày, thầy trụ trì Thích Chân Tính thuyết giảng thời pháp

Đánh giá
Overall
4.8
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019