51 món Phiền Não 2020 – Thầy Thích Trí Huệ

51 mon phien nao 2020 thay thich tri hueNghe pháp 51 Món Phiền Não 2020 được thầy Thích Trí Huệ giảng tại nhà hàng chay Chuông Vàng, Quận 10, HCM

Cái nào của mình, mình giữ lại, cái nào không phải của mình, mình dứt khoác bỏ đi, quyết liệt bỏ đi. Cho nên chúng ta bỏ hết cái gì không phải của mình, thì còn lại mới chính là mình.

Cái nào là Vô Thường thì không phải của mình, là mượn là vay hết. Nhân duyên giả hợp, hợp tan hết…

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

22 nhận xét

  1. j.mp 19-03-2021 Trả lời
  2. bit.ly 15-03-2021 Trả lời
  3. đỗ thúy 01-03-2020 Trả lời
  4. Vu Long Bui 04-02-2020 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019