An lạc thật sự (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Pháp thoại An lạc thật sự

Thầy Thích Trí Huệ quang lâm pháp tòa thuyết giảng bài pháp An lạc thật sự trong ngày tu an lạc chùa xá lợi quận 3 an lac that su thay thich tri hue

Giác chúng sanh hữu tình (giúp chúng sanh hữu tình được giác ngộ) gọi là Bồ Tát, có 2 chúng sanh để giác. Một là chúng sanh của tự thân, hai là chúng sanh của giác tha.

Tại sao phải giúp chúng sanh giác ngộ? Vì đau khổ nhất của chúng sanh là Vô Minh… Mời nghe tiếp

 

Overall
5
  • Âm thanh & Nội dung
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

2 nhận xét

  1. đỗ thúy 12-11-2018 Trả lời
  2. Vu Long Bui 12-11-2018 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019