An lạc thật sự (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Pháp thoại An lạc thật sự

Thầy Thích Trí Huệ quang lâm pháp tòa thuyết giảng bài pháp An lạc thật sự trong ngày tu an lạc chùa xá lợi quận 3 an lac that su thay thich tri hue

Giác chúng sanh hữu tình (giúp chúng sanh hữu tình được giác ngộ) gọi là Bồ Tát, có 2 chúng sanh để giác. Một là chúng sanh của tự thân, hai là chúng sanh của giác tha.

Tại sao phải giúp chúng sanh giác ngộ? Vì đau khổ nhất của chúng sanh là Vô Minh… Mời nghe tiếp

 

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh & Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019